Shërbime përpunimi CNC

1

Shërbimi i Machining Post

2

Shërbimi mulliri dhe kthyes

3

Shërbimi i përgjimit dhe i mërzitshëm

4

Shërbimi i përpunimit të portave

5

Shërbimi i përpunimit CNC

6

Shërbimi i shpimit CNC