Shërbimet e fabrikimit të metaleve

heavy steel welding service

Shërbimi i saldimit të çelikut të rëndë

large steel structure fabrication

Prodhim i madh i strukturës së çelikut

mild steel welding service

Shërbim i butë saldimi çeliku

steel bracket fabrication

Prodhimi i kllapës së çelikut

support bracket weldment

Saldimi i kllapës mbështetëse

thick steel plate cutting and welding

Prerja dhe saldimi i pllakës së trashë çeliku