Cilësia

Lista e Pajisjeve të Testimit të Çelësave

Aftësitë përfshijnë

Spektrometër optik
Makinë Matëse Koordinuese e Krahut FARO (CMM)
Testues Rockweel
Vegla të ndryshme dore, pajisje, matës dhe pajisje të tjera matëse
Makinë matëse optike
Detektor tejzanor i defekteve
Kontrolloni sistemin e zbulimit vizual të shikimit
Testues i tërheqjes
Detektori i difektit të pluhurit magnetik
Projektori i profilit

ISO 9001: 2015
PPAP
Parashtrimet e Garancisë së Pjesës
Kontrolli i Procesit Statistikor (KPS)
Inxhinieri e kundërt
Inspektimi i parë i artikullit (FAI)
Zgjidhja e Problemit të Veprimit Korrigjues 8D
5 PSE Zgjidhja e Problemit të Veprimit Korrigjues
Menaxhimi i Auditimit
Kalibrimet

Sondazhet e Konsumatorëve
Sondazhet e furnitorëve
Kontrolli i Dokumentit
Rishikimi i ndryshimit inxhinierik (ECR / ECN)
Trajnimi i punonjësve
Rishikimi i Menaxhimit
Mirëmbajtja parandaluese
Menaxhimi në vend i 5S

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality